ALGEMENE VOORWAARDEN

Iedereen is welkom bij Moments Of Bliss. Om het voor iedereen leuk te houden gelden de volgende spelregels:

Algemeen

 • Kom op tijd, zet je mobiele telefoon tijdens de les uit en neem je goede zin mee!
 • Tijdens de les is het niet toegestaan foto’s en/of filmopnames te maken.
 • Als de les begonnen is, is de zaal alleen toegankelijk voor cursisten.
 • Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden.
 • Indien daar aanleiding voor is dan kan het lesrooster aangepast worden. Aanpassingen worden minstens een maand vooraf bekend gemaakt.
 • De lessen van Moments of Bliss kunnen op locatie en online aangeboden worden. In uitzonderlijke situaties (overmacht) kan een les op locatie veranderd worden in een online les.
 • In geval van onvoorziene gebeurtenissen waaraan Moments of Bliss niet debet is zoals; schade aan de zaal en of goederen, het niet hebben of krijgen van toegang tot de zaal om bekende of onbekende redenen, gezondheidsrisico’s in het algemeen, een door de overheid opgelegde sluiting, rampen en of vanwege veiligheidsredenen is Moments of Bliss niet gehouden aan het voortzetten of inhalen van gemiste lessen. Ook zal er geen restitutie van lesgelden mogelijk zijn.
 • De lessen van Moments of Bliss kunnen voor livestream doeleinden via een camera naar leden worden gestreamd in hun woonomgeving. Deze beelden worden niet online door Moments of Bliss gepubliceerd.

Hygiëne en gezondheid

 • Drink voldoende, voor en tijdens de les! Gebruik hiervoor een afsluitbare drinkbeker of bidon.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de lesruimte.
 • Kauwgum tijdens de les is niet toegestaan.
 • Aangepaste en zuivere sportkleding is verplicht. Het is verboden met gewone schoenen, (zomer)slippers of vuile (buiten) sportschoenen de lesruimte te betreden.
 • Het gebruik van een handdoek is om hygiënische redenen verplicht. Matjes zijn beschikbaar, maar je mag natuurlijk ook je eigen matje meenemen.
 • Als je fysiek niet 100% gezond bent raadpleeg dan altijd eerst een (huis)arts met de vraag of deelname aan de les verstandig is.

Abonnement

 • Bij inschrijving betaal je €10,- inschrijfgeld, dat zijn de jaarlijkse administratiekosten voor een abonnement.
 • Bij een 10-strippenkaart, losse les of proefles betaal je transactiekosten.
 • Een abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd of onderbroken. Het jeugd “maandelijks opzegbaar” abonnement is wel maandelijks opzegbaar.
 • Het abonnement is geldig tot de aangegeven periode, daarna dient er een vervolg abonnement te worden aangeschaft dat geldig is voor een volgende periode.
 • Een 10-strippenkaart is 3 maanden geldig vanaf de dag van aankoop.
 • Indien je het “maandelijks opzegbaar” abonnement of het maandabonnement na de aangegeven periode stop wilt zetten, dient dit schriftelijk per mail te gebeuren, voor de 25ste van de maand. Gebeurt dit na de 25ste van de maand dan is het abonnementsgeld voor de daaropvolgende maand nog verschuldigd.

Betaling

 • Het abonnementsgeld en inschrijfgeld dient voorafgaand aan de ingangsdatum van het abonnement te worden voldaan.
 • Toegang tot de les is alleen mogelijk indien het lesgeld voor aanvang van de les voldaan is.
 • Betaling van het abonnementsgeld en inschrijfgeld gaat via automatische incasso of eenmalige bankoverschrijving.
 • Restitutie van lesgeld is helaas niet mogelijk.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 • Jongeren onder de 18 jaar kunnen uitsluitend lid worden met schriftelijke toestemming van hun ouders/verzorgers.
 • Moments of Bliss en medewerkers daarvan zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade als gevolg van de les.
 • Moments of Bliss en medewerkers daarvan zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal of ongevallen in en om de leslocatie.